Welkom bij Aubisque

Aubisque is gespecialiseerd in de sociale ondersteuning en integrale aanpak van langdurige zorgafhankelijke cliënten met een forensisch kader. Het zijn niet alleen de cliënten die sociale overlast veroorzaken, maar ook cliënten die achter de voordeur in een sociaal isolement zijn geraakt met vaak een grote psychische problematiek. Aubisque heeft tot doel om onze cliënten duurzaam beter te laten functioneren in werk, participatie, samenleving en zelfredzaamheid. Daarom streven wij altijd naar de juiste begeleiding en zorg voor onze cliënt. Aandacht voor de individuele situatie en een respectvolle behandeling en benadering vormen hierbij de basis.

Aubisque Dagbesteding

Ga naar Aubisque dagbesteding
Slide background

De reclassering, GGZ, GGD, AFPN, OGGZ, Bureau Jeugdzorg, Politie en gemeenten maken inmiddels gebruik van het project individuele zorgbegeleiding.

Lees verder…

Het is belangrijk dat mensen die na hun detentie in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien, over een inkomen, huisvesting en dagbesteding kunnen beschikken.

Lees verder…

Door één persoon binnen een probleemgezin in te zetten voor sociale ondersteuning, ontstaat er een vertrouwensband tussen de hulpverlener van Aubisque en het gezin.

Lees verder…

Een ex gedetineerde als docent. Stefan is een man van bijna 50 jaar die al op jeugdige leeftijd in kindertehuizen doorbracht.

Lees verder…

Als u bent aangemeld door een opdrachtgever zal de zorgcoach van Aubisque BV een kennismakingsgesprek in een voor u prettige omgeving organiseren.

Lees verder…

Met ingang van 01 juli 2013 is het dan zover, Aubisque BV gaat dan van start met een eigen dagbestedingsproject in ons nieuwe onderkomen te Nieuwleusen.

Lees verder…

Geïnteresseerd geraakt in onze diensten of heeft u een vraag aan ons?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier,
via email of via telefoonnummer: 0529 744060