Zorgaanbod van Aubisque

Aubisque is een gecertificeerde zorgaanbieder gespecialiseerd in de begeleiding van zorgafhankelijke cliënten met een zeer uiteenlopende hulpvraag, o.a. voortkomend uit de GGZ, de VGZ en/of aanverwante beperkingen.
Samen met de hulpvrager en de opdrachtgever kijken we hoe we deze hulpvraag het beste kunnen beantwoorden.

Aubisque streeft altijd naar de juiste begeleiding en zorg voor de hulpvrager. Aandacht voor de individuele situatie en een respectvolle behandeling en benadering vormen hierbij de basis. Individuele begeleiding en/of bijzonder wonen bij Aubisque is mogelijk vanuit de WMO of de WLZ.

In tegenstelling tot het grote, maar veelal onduidelijke en ondoorzichtige zorgaanbod bij de meeste aanbieders vandaag de dag, houdt Aubisque vanuit haar jarenlange ervaring, het zorgaanbod doelbewust beperkt en helder.

Onder de button Zorgaanbod  rechtsboven vindt u:

  • Individuele begeleiding

  • Bijzonder wonen

Meer informatie?
Stuur ons gerust een e-mail via info@aubisque.nl, neem een kijkje op onze website of neem contact op met ons kantoor

via 0529 744060

Individuele begeleiding en/of bijzonder wonen bij Aubisque is mogelijk vanuit de:

1. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket en sommige gemeenten voor sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag.
Meldt u zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie.
In spoedgevallen is er geen tijd voor onderzoek. De gemeente moet dan binnen 24 tot 48 uur hulp bieden. De gemeente regelt een tijdelijk maatwerkvoorziening zoals (extra) huishoudelijk hulp, begeleiding thuis of opvang elders.  De gemeente start ook meteen het onderzoek naar de persoonlijke situatie.

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo ondersteuning die zij mensen thuis bieden. in de meeste gevallen, betaalt u voor de meeste Wmo-hulp een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen. De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget geven. Met een pgb kan de zorgvrager de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

2. Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de Rijksoverheid via rijksoverheid.nl