Aubisque is een gecertificeerde zorgaanbieder gespecialiseerd in de begeleiding van zorgafhankelijke cliënten met een zeer uiteenlopende hulpvraag, o.a. voortkomend uit de GGZ, de VGZ en/of aanverwante beperkingen.
Samen met de hulpvrager en de opdrachtgever kijken we hoe we deze hulpvraag het beste kunnen beantwoorden.

Aubisque streeft altijd naar de juiste begeleiding en zorg voor de cliënt. Aandacht voor de individuele situatie en een respectvolle behandeling en benadering vormen hierbij de basis. Individuele begeleiding en/of bijzonder wonen bij Aubisque is mogelijk vanuit de WMO of de WLZ.


Individuele begeleiding vanuit Aubisque is gericht op maatwerk. Samen met de hulpvrager en de opdrachtgever kijken we naar realistische en haalbare doelen op de verschillende levensgebieden. Hiermee gaan we aan de slag in het tempo van de zorgvrager. Bij Aubisque wordt de zorgvrager ondersteund door een trajectbegeleider die zoveel als mogelijk is aan de persoon of personen gekoppeld is en zal blijven zolang de samenwerking en de verhoudingen constructief en prettig zijn en de zorgindicatie actief is.

Aubisque accepteert en respecteert dat ieder mens de wereld op zijn of haar eigen manier beleeft. Wij sluiten op positieve en laagdrempelige wijze aan bij de hulpvrager en zijn ons allereerst bewust van onze eigen bejegening richting de ander. Een hulpvrager is nooit geheel hulpeloos en afhankelijk en de hulpverlener is niet automatisch ”de grote redder in nood”. In veel gevallen heeft de hulpvrager zelfs vele malen meer levenservaring en kennis van de hulpverlening dan de hulpverlener zelf. In tegenstelling tot velen, bouwt Aubisque eerst aan een prettige samenwerkingsverhouding zonder hierin al te (ver)oordelen en al te denken beter te weten wie de hulpvrager is en hoe deze begeleid moet worden, dan de hulpvrager zelf. Het gevolg is namelijk dat de hulpvrager zich al snel niet gehoord, niet serieus genomen en met name als niet gelijkwaardig behandelt voelt en al gelijk weerstand ervaart. Wanneer een prettige samenwerkingsverhouding ontstaat gaat de trajectbegeleider met de zorgvrager adequaat, recht door zee en met nuchter verstand aan de slag met de gestelde doelen. Kenmerkend is dat de trajectbegeleider van Aubisque er in samenspraak met de opdrachtgever er in de eerste plaats voor de zorgvrager is en zal dan ook ongeacht de persoon of instantie, bij een conflict of andere problematiek, daar waar mogelijk aan de zijde van de hulpvrager blijven staan. Daar waar externe hulp, zoals gespecialiseerde behandeling nodig is onderzoeken we samen met de hulpvrager wat passend is en vanuit de brede en actuele kennis van het zorgaanbod en jarenlange ervaring binnen de organisatie ondersteunen we in de aanmelding, maar indien gewenst en helpend ook zeker op momenten tijdens het proces van behandeling, bij een wijziging en in de afronding.

Individuele begeleiding vanuit Aubisque is mogelijk vanuit de WMO of de WLZ.


Geïnteresseerd geraakt in onze diensten of heeft u een vraag aan ons?
Neem dan contact met ons op via email, via telefoonnummer: 0529 744060
of maak gebruik van ons contactformulier.

Aubisque BV

Postbus 270, 9200 AG, Drachten
E: info@aubisque.nl | I: aubisque.nl | T: 0529744060