Klachten

Onze omgang met de cliënt is net zo belangrijk als de kwaliteit van de geboden handelingen (de dienst), ofwel ‘Hoe’ er gewerkt wordt is even belangrijk als ‘wat’ er gedaan wordt. We stellen eisen aan onze dienstverlening en zo ook aan onze medewerkers. Mocht u zich op enigerlei wijze onheus behandeld voelen of bent u niet tevreden over onze dienstverlening dan kunt u dit kenbaar maken door eerst in gesprek te gaan met de persoon in kwestie.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Deze zal in overleg met u en de medewerker een oplossing proberen te vinden. Mocht dit alternatief geen uitkomst bieden dan kunt u kiezen voor het formeel en schriftelijk indienen van een klacht. Deze kunt u richten aan:

Aubisque BV
Klachtbeheer
Postbus 89
8470 AB Wolvega

Of per e-mail naar klachtbeheer@aubisque.nl

Binnen Aubisque BV is iedere medewerker op de hoogte van de klachtenprocedure. Zo wordt elke klacht en of opmerking behandeld als een potentieel verbeterpunt van onze dienst en/of werkwijze. Zo worden eventuele klachten besproken in het managementoverleg.

Download hier het klachtenformulier

Cliëntenraad

Wilt u graag onderdeel zijn van onze cliëntenraad? U kunt dan contact opnemen met uw begeleider van Aubisque om hierover meer informatie te krijgen.

Privacy Beleid

U kunt hier ons Privacy Beleid downloaden.

Aubisque BV vindt dat een cliëntenraad onmisbaar is voor een goede kwaliteit van onze dienstverlening. Immers, het doel van de cliëntenraad is om onafhankelijk en zelfstandig de gemeenschappelijke belangen te behartigen van alle mensen die gebruik maken van de diensten van Aubisque BV. De cliëntenraad geeft inhoud aan de inspraak van de medezeggenschap van de cliënten binnen Aubisque BV en probeert zo de cliëntpositie te versterken. De cliëntenraad adviseert de directie bij op of aanmerkingen van cliënten ten aanzien van het zorgbeleid. Heeft u op of aanmerkingen dan kunt u deze richten aan.

Aubisque BV
Postbus 89
8470 AB Wolvega