Klachten & Privacyreglement

Onze omgang met de cliënt is net zo belangrijk als de kwaliteit van de geboden handelingen (de dienst), ofwel ‘Hoe’ er gewerkt wordt is even belangrijk als ‘wat’ er gedaan wordt. We stellen hoge eisen aan onze dienstverlening en zo ook aan onze medewerkers. Mocht u zich op enigerlei wijze onheus behandeld voelen, is uw privacy in het geding of bent u niet tevreden over onze dienstverlening dan kunt u dit kenbaar maken door eerst in gesprek te gaan met de persoon in kwestie.
Binnen Aubisque is iedere medewerker op de hoogte van de klachtenprocedure en het privacyreglement. Zo wordt elke klacht en of opmerking behandeld als een potentieel verbeterpunt van onze dienst en/of werkwijze. Zo worden eventuele klachten besproken in het managementoverleg.
Komt u er samen niet uit ? Wij verwijzen u naar dan naar het klachtenreglement en het privacyreglement.

Download hier het klachtenreglement:

Klachtenreglement

Download hier het privacyreglement:

Privacyreglement

Cliëntenraad

Aubisque vindt dat een cliëntenraad onmisbaar is voor een goede kwaliteit van onze dienstverlening. Immers, het doel van de cliëntenraad is om onafhankelijk en zelfstandig de gemeenschappelijke belangen te behartigen van alle mensen die gebruik maken van de diensten van Aubisque. De cliëntenraad geeft inhoud aan de inspraak van de medezeggenschap van de cliënten binnen Aubisque en probeert zo de cliëntpositie te versterken. De cliëntenraad adviseert de directie bij op of aanmerkingen van cliënten ten aanzien van het zorgbeleid.
Wilt u graag onderdeel zijn van onze cliëntenraad? U kunt dan contact opnemen met uw begeleider van Aubisque om hierover meer informatie te krijgen.

Heeft u op of aanmerkingen?  Neem gerust contact op met ons kantoor via 0529 744060 of stuur ons een e-mail via info@aubisque.nl
Schriftelijk reageren kan via

Aubisque BV
Blankenstein 550-D
7943 PA Meppel