De samenwerking tussen de cliënt en Aubisque

Begeleid wonen binnen Aubisque: De woonplekken van Aubisque zijn voor cliënten die al een grote mate van zelfstandigheid hebben.

De woningen worden getypeerd als doorstroomhuizen, de laatste stap naar volledige zelfstandigheid. De begeleiding is op de persoon afgestemd, maatwerk binnen een realistisch kader. De trajectbegeleider komt op locatie voor de individuele cliënt. We komen op vaste momenten, maar ook op ongeplande momenten. Met alle bewoners zijn er gezamenlijke gesprekken, om de sfeer van het huis en de leefomgeving zo goed mogelijk te waarborgen.

Wij streven naar maximale zelfredzaamheid van de cliënt. Begeleid Wonen bij Aubisque is altijd met doelgerichte begeleiding.

Begeleid wonen bij Aubisque is mogelijk vanuit de WMO of de WLZ.

Begeleid wonen bij Aubisque

Binnen een aanmeldings- en plaatsingsgesprek worden afspraken gemaakt en doelen geformuleerd met de cliënt, verwijzer en de begeleider(s).
Deze afspraken zullen opgenomen worden in een zorgplan, begeleidingsplan of een ondersteuningsplan.
We willen onze cliënten dusdanig motiveren en ondersteunen dat deze weer regie over hun eigen leven krijgen.
De afspraken gaan o.a. over: wonen, werken, vrijetijdsbesteding, eventuele behandeling of financiën en studie.

Wanneer de cliënt bij ons woont doet hij/zij wekelijks mee met de huisvergadering en sluit ook aan bij het maandelijkse evaluatiemoment waar alle bewoners bij aansluiten. Hierin worden verschillende levensonderwerpen besproken met elkaar en kunnen klanten leren van elkaars ervaringen. Individuele begeleiding vanuit een zelfstandige woonsetting is een voorbeeld van een mogelijk vervolgtraject.

Heeft u vragen of wenst u een afspraak te maken ?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor via 0529 744060 of stuur ons gerust een e-mail via info@aubisque.nl

Ga naar aanmeldformulier