De samenwerking tussen klant en Aubisque

Begeleid wonen

Begeleid wonen binnen Aubisque: De woonplekken van Aubisque zijn voor cliënten die al een grote mate van zelfstandigheid hebben.

De woningen worden getypeerd als doorstroomhuizen, de laatste stap naar volledige zelfstandigheid. De begeleiding is op de persoon afgestemd, maatwerk binnen een realistisch kader. De trajectbegeleider komt op locatie voor de individuele cliënt. We komen op vaste momenten, maar ook op ongeplande momenten. Met alle bewoners zijn er gezamenlijke gesprekken, om de sfeer van het huis en de leefomgeving zo goed mogelijk te waarborgen.

Wij streven naar maximale zelfredzaamheid van de cliënt. Begeleid Wonen bij Aubisque is altijd met doelgerichte begeleiding.

Begeleid wonen bij Aubisque is mogelijk vanuit de WMO of de WLZ.

Begeleid wonen Aubisque

In een aanmeldings- en plaatsingsgesprek worden afspraken en doelen gemaakt met de verwijzer en begeleider(s).
Deze afspraken zullen opgenomen worden in een zorgplan/begeleidingsplan en of ondersteuningsplan.
We willen onze klanten dusdanig motiveren en ondersteunen dat deze weer regie over hun eigen leven krijgen.
De afspraken gaan over wonen, werken, vrijetijdsbesteding, eventuele behandeling, financiën en studie. Ook andere doelen zijn mogelijk.

Wanneer de cliënt bij ons woont doet hij wekelijks mee met de huisvergadering en eens per maand resocialisatie groep.
Hierin worden verschillende levensonderwerpen besproken met elkaar en kunnen klanten leren van elkaars ervaringen.
Ambulante begeleiding is een voorbeeld van een mogelijk vervolgtraject.

Klant kan gebruik maken van onze bzw

Klanten uit de forensische psychiatrie, psychiatrie, ex-verslaafden met een psychische achtergrond en mensen die zijn vastgelopen in het gewone leven en een nieuwe start nodig hebben, kunnen gebruik maken van ons zorgaanbod. Waar andere instanties soms geen hulp konden bieden gaan wij verder met resocialiseren.

Vragen of afspraak maken?

Voor meer informatie.
Aubisque BV
Postbus 24
7710 AA NIEUWLEUSEN
0529 744060
info@aubisque.nl