Forensische Trajectbegeleiding

Binnen zeer korte tijd een dagbesteding

Aubisque is ontstaan uit mijn functie als projectleider bij de nazorg van ex-gedetineerden en veelplegers. Veel gemeenten maken inmiddels gebruik van het project forensische trajectbegeleiding ten behoeve van clienten met een complexe problematiek. De taak van Aubisque is om de doelgroep in overleg met de reclassering, GGZ en gemeente een dagbesteding aan te bieden. Dit geldt overigens niet voor clienten die zelf de zorg hebben ingekocht (PGB en zorg in natura clienten)

Aubisque biedt voor onze clienten binnen zeer korte termijn een dagbesteding. Om een sociaal isolement en recidive te voorkomen is gekozen voor deze snelle vorm van zorg. De aan Aubisque toevertrouwde clienten krijgen door deze directe zorg, minder kans om in een sociaal isolement te raken. Bovendien willen wij door deze vorm van zorg voorkomen dat de client weer in zijn oude milieu terechtkomt.

Zorgcoach van Aubisque breed inzetbaar

Voor de clienten die bij Aubisque een traject aangeboden krijgen, zullen worden ondersteund door een zogeheten forensisch trajectbegeleider die aan een client gekoppeld is. Maar deze ondersteuning is niet voldoende! Wat mij iedere keer weer opvalt, is dat tijdens de begeleiding van onze doelgroep, zij en hun familie of gezinsleden tegen ontzettend veel zaken aanlopen.

Dit zijn erg praktische, maar toch belangrijke zaken zoals administratieve handelingen, de druk vanhet gezinsleven, contacten leggen met externe organisaties, schulden en andere dagelijkse beslommeringen. Hiernaast een situatie waarin dit duidelijk te zien is.

Een voorbeeld uit de praktijk

Johan is getrouwd, vader van twee kinderen en heeft een strafbaar feit begaan. De partner van Johan krijgt te horen dat hij wel eens voor langere tijd in detentie zou moeten doorbrengen. Daar sta je dan als vrouw: je man in detentie terwijl al het werk plus de kinderen nu op jouw schouders terechtkomen. Hoe komt het nu met mijn betaling van verschillende openstaande rekeningen? Heb ik ook recht op een uitkering of zijn er andere instanties waar ik terecht kan?

Zomaar een voorbeeld uit de praktijk waarbij Aubisque begeleiding biedt in een moeilijke en onzeker periode tijdens detentie. Maar ook na detentie zorgt Aubisque voor nazorg op maat en voor zowel ex-gedetineerden en veelplegers, als voor hun familie.De forensisch trajectbegeleider van Aubisque voert in opdracht aangekondigde en onaangekondigde huisbezoeken uit. De forensisch trajectbegeleider van Aubisque heeft wekelijks contact met de aan Aubisque toevertrouwde clienten. Bij calamiteiten is de forensisch trajectbegeleider van Aubisque direct beschikbaar.