Individuele begeleiding

Aubisque is een HKZ-gecertificeerde zorgaanbieder gespecialiseerd in de begeleiding van zorgafhankelijke cliënten met een zeer uiteenlopende hulpvraag, voortkomend uit o.a. GGZ, VG en/of aanverwante problematiek (en).
Samen met onze cliënten en de opdrachtgever kijken we hoe we deze hulpvraag het beste kunnen beantwoorden.
Aubisque streeft altijd naar de juiste begeleiding en zorg voor de cliënt. Aandacht voor de individuele situatie en een respectvolle behandeling en benadering vormen hierbij de basis. Individuele begeleiding en/of begeleid wonen bij Aubisque is mogelijk vanuit de WMO of de WLZ.

Individuele begeleiding vanuit Aubisque is gericht op maatwerk. Samen met de cliënt en de opdrachtgever kijken we naar realistische en haalbare doelen op de verschillende levensgebieden. Hiermee gaan we aan de slag in het tempo van de cliënt.

Aubisque snapt dat elk mens de wereld op zijn of haar eigen manier beleeft. Hier sluiten we graag met de juiste bejegening op aan.
Daar waar externe hulp, zoals behandeling, nodig is zoeken we samen met de cliënt naar de juiste partij.

Individuele begeleiding vanuit Aubisque is mogelijk vanuit de WMO of de WLZ.

Ga naar aanmeldformulier

Ondersteuning

Ondersteuning kan zich o.a. richten op:

Problematiek binnen het gezin
Hulp bij het onderhouden van externe contacten
Loopbaanbegeleiding (UWV en Gemeentetrajecten)
Hulp bij het vinden van een passende dagbesteding
Netwerk van familie en vrienden onderhouden
Resocialisatie na uitval, zoals detentie
Signalering en ondersteuning naar externe hulpverlening, zoals een psycholoog, bewindvoerder of een jobcoach
Hulp bij ADL
Ondersteuning bij post en administratie
Continueren en bevorderen van zelfredzaamheid
Ondersteuning richting schuldhulpverlening
Ondersteuning richting Begeleid wonen
Contacten met bij externe organisaties zoals de reclassering of de behandelaar op de juiste manier onderhouden
Verslavingszorg inzetten indien nodig
Communicatie met de woningbouwvereniging
In gesprek gaan met buurtbewoners en de communicatie herstellen
Ondersteuning en motivering op het levensgebied lichamelijke conditie

Aubisque beschikt over een ruime expertise en een groot netwerk.
De samenwerking met verschillende hulpverlenende en professionele instanties zorgt ervoor dat wij een stuk regie voeren die vertrouwd en zeer doeltreffend is.