Ga naar aanmeldformulier

De trajectbegeleider van Aubisque is ook in het forensische kader breed inzetbaar

Cliënten bij Aubisque kunnen in een bepaald kader worden ondersteund door een zogeheten trajectbegeleider die aan een cliënt gekoppeld is. Echter deze ondersteuning is meestal niet voldoende! Wat opvallend is, is dat tijdens de begeleiding van onze doelgroep, zij en hun familie of gezinsleden tegen ontzettend veel zaken aanlopen.

Dit zijn vaak praktische, maar toch essentiële zaken zoals administratieve handelingen, de druk van het gezinsleven, contacten leggen met externe organisaties, schulden en andere dagelijkse beslommeringen. Hiernaast een situatie waarin dit duidelijk te zien is.

Een voorbeeld uit de praktijk

Johan is getrouwd, vader van twee kinderen en heeft een strafbaar feit begaan. De partner van Johan krijgt te horen dat hij wel eens voor langere tijd in detentie zou moeten doorbrengen. Daar sta je dan als vrouw: je man in detentie terwijl al het werk plus de kinderen nu op jouw schouders terechtkomen. Hoe komt het nu met mijn betaling van verschillende openstaande rekeningen? Heb ik ook recht op een uitkering of zijn er andere instanties waar ik terecht kan?

Zomaar een voorbeeld uit de praktijk waarbij Aubisque begeleiding biedt in een moeilijke en onzekere periode tijdens detentie. Maar ook na detentie zorgt Aubisque voor nazorg op maat en voor zowel ex-gedetineerden en veelplegers, als voor hun familie.  De trajectbegeleider van Aubisque voert in opdracht aangekondigde en mogelijk onaangekondigde huisbezoeken uit. De trajectbegeleider van Aubisque heeft wekelijks contact met de aan Aubisque toevertrouwde cliënten.